Etik

Uluslararası Standartlarda Etik Anlayışı

İşimizi çok iyi yapmanın yanı sıra etik kurallara uygun hareket etmek bizim için bir o kadar önemli. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Global Compact sözleşmesinde imzamız var. Global Compact’ın insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele başlıkları altında topladığı 10 ilkesine bağlıyız. İnsan haklarına saygılı, her türlü yolsuzluğa karşı ve kanunlara uygun çalışma standartlarına sadığız.

Çevre ise varlık sebebimiz, onun için varız.

Bizim için etik kurallar, para kazanmaktan önce gelir. Hatta başarılı görünmekle etik kurallar arasında bir çelişki varsa tercihimiz sarsılmaz iş ahlakından yanadır. 65 yıllık başarımızı ve itibarımızı, kurucumuzdan bize miras bu anlayışa borçluyuz.