Ekip

Ekip

Gardensa’nın yalnızca kurucu ve yöneticileri değil tüm çalışanları, alanında eğitimli, bilgili, çok dilli, uluslararası literatürü takip eden tecrübeli profesyonellerden oluşuyor. Bu ekip uyum içinde çalışıyor. Bir proje üzerinde çalışırken, herkes kendi uzmanlık alanına göre görüş ve önerilerini, demokratik bir platformda eşit ve özgürce dile getiriyor. Bu ayrıntı, projelerimize çok yönlülük, detaylarına kadar sinen mükemmeliyet ve uygulama sürecinde mukayeseli üstünlük sağlıyor. Ele aldığımız her proje: yaratıcılık; mükemmeliyet ve verimlilik esas alınarak hayata geçiriliyor.

Ekibimizde peyzaj mimarları, ziraat mühendisleri, proje yöneticileri, teknikerler, bahçıvanlar yer alıyor. Tüm arkadaşlarımızın mesleki tecrübe ortalaması ortalama 10 sene. Ön lisans ve lisans düzeyinde mesleki eğitim oranı yüzde %83. Ofiste konuşulan yabancı dil sayısı 8 (İtalyanca, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Rusça, Türkmence). Pozitif ayrımcılığımız sonucu şirket çalışanlarımızın %57 si kadın.

Biz Bir Aileyiz

Günümüzde şirketlerin, ekiplerini motive etmek ve onurlandırmak amacıyla oluşturmaya çalıştığı ortamı, biz Gardensa’da 67 yıldır yaşıyoruz. Kan bağıyla ya da uzun yıllara dayanan dostluklarla birbirine bağlı bir aileyiz biz. Farklı uzmanlıklarımızla, yeteneklerimizle birbirini tamamlayan puzzle parçaları gibiyiz. Hep birlikte, büyük ve güçlü Gardensa Ailesi resmini oluşturuyoruz.