Yeşil Çatı ve Teraslar

Yeşil Çatı ve Teraslar

1950 lerde dünya nüfusunun %30 u kentlerde yaşarken, bu oran 2017 de %55 i bulmuştur. Birleşmiş Milletler, 2050 yılında dünya nüfusunun %66 sının kentlerde yaşayacağını öngörmektedir. Bu verilere göre günümüzde 4 milyardan fazla insan kentlerde yaşamaktadır. Kentleşmenin yeşil alanlarımızdaki giderek artan baskısı, kent tasarımında rol oynayan profesyonel ve amatör tüm bireyleri yeni çözüm arayışlarına itmektedir. Yeşil teraslar ve çatılar, bu arayış sonucu ortaya çıkan temel proje çözümlerinin başında gelmektedir.

Yeşil teras ve çatılar, sağladıkları ilave yaşam alanının ötesinde, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi, hava kirliliğinin azaltılması, yoğun yağışların hızını keserek zararlı etkilerin hafifletilmesi ve yatırımlara değer katılması gibi pek çok avantaja sahiptir. Bu nedenle de günümüzde artık, kent yaşamının vazgeçilmez öğelerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Yeşil çatılar, ekstansif ve intensif olak üzere iki farklı sistemde çalışılmaktadır.

Ekstansif çatılar, az derinliğe sahip (7-15cm), genellikle sulama gerektirmeyen, çok az ya da hiç bakım gerektirmeyen, sığ olması nedeniyle kısıtlı bitki yetiştirilebilen, genellikle erişimin kısıtlı olduğu ortamlardır.

Intensif çatılar ise, daha derin dikim ortamına sahip (15 cm), dolayısıyla bitki çeşitliliği ağaca kadar uzanabilen, statik olarak güçlü, sulama ve bakım ihtiyacı olan tüm bu özellikleriyle de içinde yaşanabilen ortamlardır.