Karaca

Zeytinliğin içinde yer alan mevcut binaların restore edilmesi ile oluşturulan yeni konut yaşamına uygun olarak, alanın topoğrafik ve bitkisel doğal dokusu bozulmadan, peyzaj fonksiyonlarına uygun hale getirildi. Dik eğimli bölgelerin, bu fonksiyonlara uygun hale getirilmesi için doğal dokunun bir parçası olan kayalar kullanılarak doğal görünüm bozulmadan kullanım alanı yaratıldı.

Projede, bitki dokusunu çeşitlendirmek, zenginleştirmek ve konut kullanımının gerektirdiği mahremiyet, perdeleme, manzara seyri gibi fonksiyonları sağlamak amacıyla Ege doğasının doğal bitki örtüsüne ait bitki türleri kullanıldı.